Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 424

Już wnet wieczna ewangelia

1
Już wnet wieczna ewangelia
zabrzmi jak szeroki świat,
która serca rozwesela,
każdy z nas ją słyszeć rad.
Pan odkupił wszystkich ludzi,
wnet nad światem ujmie rząd,
tedy wszystkich z grobu wzbudzi,
wszystko zło usunie stąd.
Refren
Minie ciemność, minie zło.
Już blask tego dnia się lśni.
Ludu Boży, gotuj się na to,
Bóg Królestwo wnet da ci.
2
Pod rządem Księcia Pokoju
wojen już nie będzie tam.
Wszystkie armie się rozbroją,
Chrystus Królem będzie sam.
On tam wszystkim tak zarządzi,
że i głupi nie zbłądzi.
Wąż, co ludzi zwodzi wszędzie,
tedy związany będzie.
3
Puszcza zakwitnie jak róża,
potoki popłyną tam,
nie będzie tam złego zwierza,
zbawiony lud będzie sam.
Radość zapanuje wszędzie,
chromy jak jeleń skoczy,
niemych język śpiewać będzie,
ślepy przejrzy na oczy.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
424

Już wnet wieczna ewangelia

1
Już wnet wieczna ewangelia
zabrzmi jak szeroki świat,
która serca rozwesela,
każdy z nas ją słyszeć rad.
Pan odkupił wszystkich ludzi,
wnet nad światem ujmie rząd,
tedy wszystkich z grobu wzbudzi,
wszystko zło usunie stąd.
Refren
Minie ciemność, minie zło.
Już blask tego dnia się lśni.
Ludu Boży, gotuj się na to,
Bóg Królestwo wnet da ci.
2
Pod rządem Księcia Pokoju
wojen już nie będzie tam.
Wszystkie armie się rozbroją,
Chrystus Królem będzie sam.
On tam wszystkim tak zarządzi,
że i głupi nie zbłądzi.
Wąż, co ludzi zwodzi wszędzie,
tedy związany będzie.
3
Puszcza zakwitnie jak róża,
potoki popłyną tam,
nie będzie tam złego zwierza,
zbawiony lud będzie sam.
Radość zapanuje wszędzie,
chromy jak jeleń skoczy,
niemych język śpiewać będzie,
ślepy przejrzy na oczy.
Koniec