Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 423

Opowiedz mi o Jezusie

1
Opowiedz mi o Jezusie,
wpisz każde z słów w serce me.
Mów o tej wieści kosztownej,
co w lepszy świat wznosi mnie.
Mów, jak anieli śpiewali,
gdy Pana witali w głos,
gdy Jego moc wysławiali,
głosząc szczęśliwy nam los.
Refren
Opowiedz mi o Jezusie,
wpisz każde z słów w serce me.
Mów o tej wieści kosztownej,
co w lepszy świat wznosi mnie.
2
Powiedz mi dziś o Jezusie,
o Jego wędrówki dniach,
o przebaczeniu w Chrystusie
i o zwycięstwie po łzach.
Mów, jak mam iść w ślady Jego
i jak zwyciężać co dnia,
aż tu zwycięstwa od Niego
dusza nauczyć się ma.
3
Mów mi, jak tam na Golgocie
skonał On wśród srogich mąk,
złożony w kamiennej grocie,
wstał, śmierci uszedłszy rąk.
Mów, opisz miłość tę wielką,
co zbawić grzeszników chce,
zgubionym nadzieją wszelką
radość i pociechę śle.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
423

Opowiedz mi o Jezusie

1
Opowiedz mi o Jezusie,
wpisz każde z słów w serce me.
Mów o tej wieści kosztownej,
co w lepszy świat wznosi mnie.
Mów, jak anieli śpiewali,
gdy Pana witali w głos,
gdy Jego moc wysławiali,
głosząc szczęśliwy nam los.
Refren
Opowiedz mi o Jezusie,
wpisz każde z słów w serce me.
Mów o tej wieści kosztownej,
co w lepszy świat wznosi mnie.
2
Powiedz mi dziś o Jezusie,
o Jego wędrówki dniach,
o przebaczeniu w Chrystusie
i o zwycięstwie po łzach.
Mów, jak mam iść w ślady Jego
i jak zwyciężać co dnia,
aż tu zwycięstwa od Niego
dusza nauczyć się ma.
3
Mów mi, jak tam na Golgocie
skonał On wśród srogich mąk,
złożony w kamiennej grocie,
wstał, śmierci uszedłszy rąk.
Mów, opisz miłość tę wielką,
co zbawić grzeszników chce,
zgubionym nadzieją wszelką
radość i pociechę śle.
Koniec