Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 422

Twarzą w twarz z mym Zbawicielem

1
Twarzą w twarz z mym Zbawicielem
spotkamy się w pewien czas.
Ach, ta chwila błoga będzie,
gdy do siebie weźmie nas!
Refren
Twarzą w twarz, jak błoga chwila!
Twarzą w twarz widzieć Go chcę
i na zawsze z Panem zostać,
zawsze z Nim radować się.
2
Teraz jak w zwierciadle widzę,
przez zasłonę jakby tuż.
Błogi dzień już wnet nadejdzie,
gdy Go w chwale ujrzę już.
3
Co za radość tam nas czeka!
Boleść, smutek zniknie tam,
drogi się też wyprostują,
wszystko jasne będzie nam.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
422

Twarzą w twarz z mym Zbawicielem

1
Twarzą w twarz z mym Zbawicielem
spotkamy się w pewien czas.
Ach, ta chwila błoga będzie,
gdy do siebie weźmie nas!
Refren
Twarzą w twarz, jak błoga chwila!
Twarzą w twarz widzieć Go chcę
i na zawsze z Panem zostać,
zawsze z Nim radować się.
2
Teraz jak w zwierciadle widzę,
przez zasłonę jakby tuż.
Błogi dzień już wnet nadejdzie,
gdy Go w chwale ujrzę już.
3
Co za radość tam nas czeka!
Boleść, smutek zniknie tam,
drogi się też wyprostują,
wszystko jasne będzie nam.
Koniec