Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 42

O, Zbawco

1
O, Zbawco, niechaj wola Twa
po wszystkie czasy rządzi mną.
Me serce tylko Ciebie zna,
bo Tyś mnie kupił swoją krwią.
2
Ta przenajświętsza Twoja krew
naturę nową dała mi,
rzuciła w serce Prawdy siew,
tej Prawdy, która w Tobie tkwi.
3
A gdyby nie Twój cierpień krzyż,
ach, czym bym dzisiaj, Zbawco, był?
Do tronu Ojca Ty mnie zbliż,
a będę wiecznie w chwale żył.
4
O, Zbawco świata, błagam Cię,
nie odrzuć dziś ofiary mej,
a gdy Królestwo zbliża się,
w opiekę swoją przyjąć chciej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
42

O, Zbawco

1
O, Zbawco, niechaj wola Twa
po wszystkie czasy rządzi mną.
Me serce tylko Ciebie zna,
bo Tyś mnie kupił swoją krwią.
2
Ta przenajświętsza Twoja krew
naturę nową dała mi,
rzuciła w serce Prawdy siew,
tej Prawdy, która w Tobie tkwi.
3
A gdyby nie Twój cierpień krzyż,
ach, czym bym dzisiaj, Zbawco, był?
Do tronu Ojca Ty mnie zbliż,
a będę wiecznie w chwale żył.
4
O, Zbawco świata, błagam Cię,
nie odrzuć dziś ofiary mej,
a gdy Królestwo zbliża się,
w opiekę swoją przyjąć chciej.
Koniec