Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 419

W Twej opiece, o Boże, pragnę być

1
W Twej opiece, o Boże,
na zawsze pragnę być,
bo tu człowiek nie może
w świecie bez Ciebie żyć.
Pomóż mi więc, o Panie,
w wierności szczerze trwać.
W Twej ochronie tu racz mi
zawsze bezpieczność dać.
Refren
Panie, wciąż prowadź mnie,
Tobie polecam się.
Niechaj czuła miłość Twa
wciąż mnie w opiece ma.
2
Pragnę wielbić Cię, Jezu,
bo w Tobie dobry Bóg
zjawił duchowi memu
rozkosz zbawiennych dróg.
Po nich ja będę kroczyć,
póki nie przyjdę tam,
gdzie w chwale świętych nucić
będę tryumfu psalm.
3
W Twej opiece, mój Królu,
wrogów nie boję się.
Nie doznam trwogi, bólu,
jeśli Ty strzeżesz mnie.
Dobrze jest w cieniu skrzydeł
Twych tu wypocząć mnie.
Mocy złej, zdradnych sideł
wcale nie boję się.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
419

W Twej opiece, o Boże, pragnę być

1
W Twej opiece, o Boże,
na zawsze pragnę być,
bo tu człowiek nie może
w świecie bez Ciebie żyć.
Pomóż mi więc, o Panie,
w wierności szczerze trwać.
W Twej ochronie tu racz mi
zawsze bezpieczność dać.
Refren
Panie, wciąż prowadź mnie,
Tobie polecam się.
Niechaj czuła miłość Twa
wciąż mnie w opiece ma.
2
Pragnę wielbić Cię, Jezu,
bo w Tobie dobry Bóg
zjawił duchowi memu
rozkosz zbawiennych dróg.
Po nich ja będę kroczyć,
póki nie przyjdę tam,
gdzie w chwale świętych nucić
będę tryumfu psalm.
3
W Twej opiece, mój Królu,
wrogów nie boję się.
Nie doznam trwogi, bólu,
jeśli Ty strzeżesz mnie.
Dobrze jest w cieniu skrzydeł
Twych tu wypocząć mnie.
Mocy złej, zdradnych sideł
wcale nie boję się.
Koniec