Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 417

Jezus przyszedł w chwale

1
Jezus przyszedł w chwale Jego.
Czy z Nim będę miał mój dział,
czy jak nieprzyjaciel Jego
będę po lewicy stał?
Refren
W czynach swoich ja nie ufam.
W Twych zasługach, Jezu mój,
me zbawienie wiarą szukam.
Krew Twa życia mego zdrój.
2
Jezus przyszedł, z Nim nagroda
tym, co zwyciężyli świat.
Czy ja będę z nimi część miał?
Czym jest Pańskich braci brat?
3
Wiarą będę żyć tu w świecie,
mieć nadzieję w łasce Twej.
Ty mnie, Jezu, słabe dziecię,
sam prowadzić, wspierać chciej!
4
Gdy ze światem się rozstanę,
przyjdę przed tron święty Twój,
nie sądź mnie, o Jezu, Panie,
lecz mnie przyjmij, Zbawco mój!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
417

Jezus przyszedł w chwale

1
Jezus przyszedł w chwale Jego.
Czy z Nim będę miał mój dział,
czy jak nieprzyjaciel Jego
będę po lewicy stał?
Refren
W czynach swoich ja nie ufam.
W Twych zasługach, Jezu mój,
me zbawienie wiarą szukam.
Krew Twa życia mego zdrój.
2
Jezus przyszedł, z Nim nagroda
tym, co zwyciężyli świat.
Czy ja będę z nimi część miał?
Czym jest Pańskich braci brat?
3
Wiarą będę żyć tu w świecie,
mieć nadzieję w łasce Twej.
Ty mnie, Jezu, słabe dziecię,
sam prowadzić, wspierać chciej!
4
Gdy ze światem się rozstanę,
przyjdę przed tron święty Twój,
nie sądź mnie, o Jezu, Panie,
lecz mnie przyjmij, Zbawco mój!
Koniec