Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 416

O, jak pragnę słyszeć głos Boży

1
O, jak pragnę ja słyszeć głos Boży,
wiedzieć to, co czynić mam.
To pragnienie się z każdym dniem mnoży.
Bóg niech mi pomoże sam.
Refren
Chcę być bliżej, bliżej, bliżej Mistrza nóg,
Słowa Jego słuchać chcę.
Pragnę więcej wiedzieć z tego, co chce Bóg,
w Prawdzie, w cnotach ćwiczyć się.
2
Poświęć mnie, Panie, ja Ci służyć chcę
dla Twych niezliczonych łask.
Duszo moja, patrz zawsze na Zbawcę,
w Nim życia światłości blask.
3
Błoga chwila ta, w której zgnębiony
staję, Panie, przed łask tron.
Szczerze modlę się jak zachwycony,
czuję, żeś Przyjaciel mój.
4
Zbawicielu mój, miłości zdroju,
łaski Twej poznanie mnóż!
Póki żyję tu, siłą niech Twoją
wznoszę się tam, gdzie jest Bóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
416

O, jak pragnę słyszeć głos Boży

1
O, jak pragnę ja słyszeć głos Boży,
wiedzieć to, co czynić mam.
To pragnienie się z każdym dniem mnoży.
Bóg niech mi pomoże sam.
Refren
Chcę być bliżej, bliżej, bliżej Mistrza nóg,
Słowa Jego słuchać chcę.
Pragnę więcej wiedzieć z tego, co chce Bóg,
w Prawdzie, w cnotach ćwiczyć się.
2
Poświęć mnie, Panie, ja Ci służyć chcę
dla Twych niezliczonych łask.
Duszo moja, patrz zawsze na Zbawcę,
w Nim życia światłości blask.
3
Błoga chwila ta, w której zgnębiony
staję, Panie, przed łask tron.
Szczerze modlę się jak zachwycony,
czuję, żeś Przyjaciel mój.
4
Zbawicielu mój, miłości zdroju,
łaski Twej poznanie mnóż!
Póki żyję tu, siłą niech Twoją
wznoszę się tam, gdzie jest Bóg.
Koniec