Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 415

Czy twój grzech już zmyty

1
Czy twój grzech już zmyty? Czyś ty czysty już?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Masz w swym sercu pokój, czy się lękasz burz?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Refren
Czyś ty już świętą krwią
z wszystkich grzechów obmyty i win?
Jest twa szata czysta, biała jako śnieg?
Obmył ją świętą krwią Boży Syn?
2
A gdy Pan nasz przyszedł, czyś ty gotów iść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Czyś Go przyjąć gotów i z Nim w chwałę wnijść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
3
A więc porzuć grzech swój, porzuć ziemskie zło!
Jezus ciebie obmyje swą krwią.
On ci pomóc pragnie, nie odrzucaj Go.
Jezus ciebie obmyje swą krwią.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
415

Czy twój grzech już zmyty

1
Czy twój grzech już zmyty? Czyś ty czysty już?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Masz w swym sercu pokój, czy się lękasz burz?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Refren
Czyś ty już świętą krwią
z wszystkich grzechów obmyty i win?
Jest twa szata czysta, biała jako śnieg?
Obmył ją świętą krwią Boży Syn?
2
A gdy Pan nasz przyszedł, czyś ty gotów iść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Czyś Go przyjąć gotów i z Nim w chwałę wnijść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
3
A więc porzuć grzech swój, porzuć ziemskie zło!
Jezus ciebie obmyje swą krwią.
On ci pomóc pragnie, nie odrzucaj Go.
Jezus ciebie obmyje swą krwią.
Koniec