Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 414

Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask

1
Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask,
chcę w nim obmyć grzechy, czystym być jak blask,
a pragnienie moje silne tak się rwie,
w zdroju łaski Boga chcę oczyścić się.
Refren
Do Pana ja pójdę, pokój duszy znajdę.
Zbawiciel przez krew swoją odkupił mnie sam.
Mocą tej ofiary z Bogiem pojednany,
czystym życiem świecić wciąż pragnienie mam.
2
Nad śnieg bielsza, czystsza ma być szata ma.
Złość i gniew, choć skryte, choćby i myśl zła,
grzeszne to objawy, muszą odejść precz.
Czyste, święte życie serca mego rzecz.
3
Niech od Ojca płynie czystość w duszę mą,
niech Chrystusa miłość jest ostoi zdrój.
Niech ofiarne łaski we mnie mnożą się,
moc ich niechaj tworzy święte życie me.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
414

Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask

1
Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask,
chcę w nim obmyć grzechy, czystym być jak blask,
a pragnienie moje silne tak się rwie,
w zdroju łaski Boga chcę oczyścić się.
Refren
Do Pana ja pójdę, pokój duszy znajdę.
Zbawiciel przez krew swoją odkupił mnie sam.
Mocą tej ofiary z Bogiem pojednany,
czystym życiem świecić wciąż pragnienie mam.
2
Nad śnieg bielsza, czystsza ma być szata ma.
Złość i gniew, choć skryte, choćby i myśl zła,
grzeszne to objawy, muszą odejść precz.
Czyste, święte życie serca mego rzecz.
3
Niech od Ojca płynie czystość w duszę mą,
niech Chrystusa miłość jest ostoi zdrój.
Niech ofiarne łaski we mnie mnożą się,
moc ich niechaj tworzy święte życie me.
Koniec