Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 41

Wiara w Twe Słowo

1
Wiara w Twe Słowo do nieba nas wznosi.
Wzmocnieni tą wiarą wytężamy słuch,
by posiąść Prawdę, którą Słowo głosi,
tak czyniąc, jak każe święty Pański Duch.
Umocnij wiarę, lud Cię o to prosi,
niechaj nas oświeci Twej mądrości Duch.
2
Wiara nam każe wytrwać w każdej mierze.
Oczyma tej wiary widzim Boski plan.
Nadzieja nasza cała w świętej wierze
i przez wiarę wejdziem w nieśmiertelny stan.
Panie! Daj wytrwać przy naszej ofierze,
bo gdy w niej wytrwamy, w niebo przyjmie Pan.
3
Wiara nam daje łaskę odkupienia
i utwierdza ufność, koi wszelki ból.
Silna jest wiara Nowego Stworzenia,
wiarę tę nagrodzi wkrótce jego Król.
Dzięki Ci, Panie, za Twe objawienia,
które nam zostawił Twój Syn, a nasz Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
41

Wiara w Twe Słowo

1
Wiara w Twe Słowo do nieba nas wznosi.
Wzmocnieni tą wiarą wytężamy słuch,
by posiąść Prawdę, którą Słowo głosi,
tak czyniąc, jak każe święty Pański Duch.
Umocnij wiarę, lud Cię o to prosi,
niechaj nas oświeci Twej mądrości Duch.
2
Wiara nam każe wytrwać w każdej mierze.
Oczyma tej wiary widzim Boski plan.
Nadzieja nasza cała w świętej wierze
i przez wiarę wejdziem w nieśmiertelny stan.
Panie! Daj wytrwać przy naszej ofierze,
bo gdy w niej wytrwamy, w niebo przyjmie Pan.
3
Wiara nam daje łaskę odkupienia
i utwierdza ufność, koi wszelki ból.
Silna jest wiara Nowego Stworzenia,
wiarę tę nagrodzi wkrótce jego Król.
Dzięki Ci, Panie, za Twe objawienia,
które nam zostawił Twój Syn, a nasz Król.
Koniec