Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 409

Nie bądź zrażony w drodze swej

1
Nie bądź zrażony w drodze twej,
Bóg w pieczy swej cię ma,
więc zawsze ufność w Bogu miej,
On pomoc swą ci da.
Refren
Bóg w pieczy swej cię ma
przez każdy dzień, przez noc i cień.
On w pieczy swej cię ma
i pomoc swą ci da.
2
Co ci potrzeba, On to wie.
Bóg w pieczy swej cię ma.
Gdy będziesz prosił, wesprze cię
i pomoc swą ci da.
3
Pod skrzydła Jego ty skryj się.
Bóg w pieczy swej cię ma.
On pierzem swym okryje cię
i pomoc swą ci da.
4
Choć ciężkie próby zdarzą się,
Bóg w pieczy swej cię ma.
Ufaj, Bóg nie opuści cię
i pomoc swą ci da.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
409

Nie bądź zrażony w drodze swej

1
Nie bądź zrażony w drodze twej,
Bóg w pieczy swej cię ma,
więc zawsze ufność w Bogu miej,
On pomoc swą ci da.
Refren
Bóg w pieczy swej cię ma
przez każdy dzień, przez noc i cień.
On w pieczy swej cię ma
i pomoc swą ci da.
2
Co ci potrzeba, On to wie.
Bóg w pieczy swej cię ma.
Gdy będziesz prosił, wesprze cię
i pomoc swą ci da.
3
Pod skrzydła Jego ty skryj się.
Bóg w pieczy swej cię ma.
On pierzem swym okryje cię
i pomoc swą ci da.
4
Choć ciężkie próby zdarzą się,
Bóg w pieczy swej cię ma.
Ufaj, Bóg nie opuści cię
i pomoc swą ci da.
Koniec