Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 408

Prowadź, Ojcze, do domu

1
Prowadź, Ojcze, do domu, zawsze prowadź mnie,
aż trudy się skończą, aż przejdą życia dnie.
Grzech niech mnie nie zwodzi, ja pragnę Cię czcić,
tylko zawsze prowadź, Ojcze, prowadź zawsze mnie.
2
Prowadź, Ojcze, do domu, zawsze prowadź mnie.
W mych godzinach smutku, Ty, Ojcze, posil mnie,
by wiernie me nogi szły po drodze Twej,
bym nie upadł w pośród drogi, Ojcze, prowadź mnie.
3
Prowadź, Ojcze, do domu, zawsze prowadź mnie,
bym zwyciężył w próbie i wiernym ostał się.
Racz udzielić siły, bym nie potknął się,
bym zwyciężył wszystkie próby, Ojcze, prowadź mnie.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
408

Prowadź, Ojcze, do domu

1
Prowadź, Ojcze, do domu, zawsze prowadź mnie,
aż trudy się skończą, aż przejdą życia dnie.
Grzech niech mnie nie zwodzi, ja pragnę Cię czcić,
tylko zawsze prowadź, Ojcze, prowadź zawsze mnie.
2
Prowadź, Ojcze, do domu, zawsze prowadź mnie.
W mych godzinach smutku, Ty, Ojcze, posil mnie,
by wiernie me nogi szły po drodze Twej,
bym nie upadł w pośród drogi, Ojcze, prowadź mnie.
3
Prowadź, Ojcze, do domu, zawsze prowadź mnie,
bym zwyciężył w próbie i wiernym ostał się.
Racz udzielić siły, bym nie potknął się,
bym zwyciężył wszystkie próby, Ojcze, prowadź mnie.
Koniec