Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 407

Jezus cię woła, więc do Zbawcy przyjdź

1
Jezus cię woła, więc do Zbawcy przyjdź.
Woła cię dziś, woła cię dziś.
Nie zwlekaj, lecz do domu Ojca wnijdź,
On miejsce zgotował ci.
Refren
Woła cię dziś, woła cię dziś!
Pójdź, Jezus woła cię,
łaskawie woła cię dziś!
2
Jezus odpocznienie znużonym da.
Odpocznij dziś, odpocznij dziś.
Przynieś Mu swój ciężar, On ból twój zna,
On pobłogosławi cię.
3
Jezus cię czeka, więc chodź, bracie, doń.
Czeka cię dziś, czeka cię dziś.
Przyjdź z swymi grzechami,
do stóp się skłoń,
On przebaczenie da ci.
4
Jezus cię wybawi, postępuj zań.
Postępuj dziś, postępuj dziś.
Jego Słów usłuchaj
patrząc się nań,
a wieczną radość da ci.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
407

Jezus cię woła, więc do Zbawcy przyjdź

1
Jezus cię woła, więc do Zbawcy przyjdź.
Woła cię dziś, woła cię dziś.
Nie zwlekaj, lecz do domu Ojca wnijdź,
On miejsce zgotował ci.
Refren
Woła cię dziś, woła cię dziś!
Pójdź, Jezus woła cię,
łaskawie woła cię dziś!
2
Jezus odpocznienie znużonym da.
Odpocznij dziś, odpocznij dziś.
Przynieś Mu swój ciężar, On ból twój zna,
On pobłogosławi cię.
3
Jezus cię czeka, więc chodź, bracie, doń.
Czeka cię dziś, czeka cię dziś.
Przyjdź z swymi grzechami,
do stóp się skłoń,
On przebaczenie da ci.
4
Jezus cię wybawi, postępuj zań.
Postępuj dziś, postępuj dziś.
Jego Słów usłuchaj
patrząc się nań,
a wieczną radość da ci.
Koniec