Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 404

Najpiękniejsze dni młodości

1
Najpiękniejsze dni młodości
Zbawcy dziś poświęcić chcę.
Kochać Go chcę całym sercem
tak jak Jezus kocha mnie.
Refren
Chcę poświęcić Jezusowi
czystych uczuć moich kwiat,
nieść poselstwo to anielskie
w ten szeroki, wielki świat!
2
Chcę miłością czystą, świętą
kochać wszystkich bliźnich mych,
pomoc nieść potrzebującym,
wspierać chorych, słabych, mdłych.
3
Chcę, jak Jezus, w dniach młodości
drogą matkę, ojca czcić,
dni ich ziemskie opromieniać
i wraz z nimi wiecznie żyć.
4
Chcę z Jezusem, Zbawcą moim
poprzez życie moje przejść,
tak żyć, jak On żył na ziemi
i wraz z Nim w dom Ojca wejść.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
404

Najpiękniejsze dni młodości

1
Najpiękniejsze dni młodości
Zbawcy dziś poświęcić chcę.
Kochać Go chcę całym sercem
tak jak Jezus kocha mnie.
Refren
Chcę poświęcić Jezusowi
czystych uczuć moich kwiat,
nieść poselstwo to anielskie
w ten szeroki, wielki świat!
2
Chcę miłością czystą, świętą
kochać wszystkich bliźnich mych,
pomoc nieść potrzebującym,
wspierać chorych, słabych, mdłych.
3
Chcę, jak Jezus, w dniach młodości
drogą matkę, ojca czcić,
dni ich ziemskie opromieniać
i wraz z nimi wiecznie żyć.
4
Chcę z Jezusem, Zbawcą moim
poprzez życie moje przejść,
tak żyć, jak On żył na ziemi
i wraz z Nim w dom Ojca wejść.
Koniec