Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 403

W Bogu schronienie

1
W Bogu schronienie, w Bogu zbawienie,
a w Jego Słowie nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
ten nic nie pragnie, nie szuka.
2
W Bogu osłoda, w Bogu ochłoda
dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto to odgadnie, ten nie upadnie
w boleści sercu zadanej.
3
Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
serce ci na wskroś przepali,
gdy idzie trwoga, módl się do Boga,
On ciebie wesprze, ocali.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
403

W Bogu schronienie

1
W Bogu schronienie, w Bogu zbawienie,
a w Jego Słowie nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
ten nic nie pragnie, nie szuka.
2
W Bogu osłoda, w Bogu ochłoda
dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto to odgadnie, ten nie upadnie
w boleści sercu zadanej.
3
Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
serce ci na wskroś przepali,
gdy idzie trwoga, módl się do Boga,
On ciebie wesprze, ocali.
Koniec