Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 401

Ja często śpiewam, Boże mój

1
Ja często śpiewam, Boże mój,
do Ciebie zbliżam się.
Ja pragnę społeczności Twej
i twarz Twą widzieć chcę,
lecz czy ja za ten błogi stan
zaniecham zyski swe
i dam Ci podnieść mnie jak chcesz,
choć przez cierpienia me?
Refren
Ta jest serdeczna żądza ma:
do Ciebie zbliżać się.
Przyciągaj mnie do siebie wciąż,
choć krzyż ma wznosić mię.
2
Mój Boże, bliżej Ciebie być,
to pragnie serce me.
By co dzień iść przy boku Twym,
poświęcam siły swe.
By posiąść drogie miejsce to,
za nicość wszystko mam.
Przez wszelkie środki, Panie, Twe,
choć przez krzyż, wznieść się dam.
3
Ja wiem, że tylko przez mój krzyż
koronę Pan mi da,
że muszę cierpieć w świecie tu,
a potem chwała ma.
Ja ócz swych nie chcę z Ciebie zdjąć,
by snać nie ponieść strat,
bo w drogach Twych ma dusza chce
iść z krzyżem przez ten świat.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
401

Ja często śpiewam, Boże mój

1
Ja często śpiewam, Boże mój,
do Ciebie zbliżam się.
Ja pragnę społeczności Twej
i twarz Twą widzieć chcę,
lecz czy ja za ten błogi stan
zaniecham zyski swe
i dam Ci podnieść mnie jak chcesz,
choć przez cierpienia me?
Refren
Ta jest serdeczna żądza ma:
do Ciebie zbliżać się.
Przyciągaj mnie do siebie wciąż,
choć krzyż ma wznosić mię.
2
Mój Boże, bliżej Ciebie być,
to pragnie serce me.
By co dzień iść przy boku Twym,
poświęcam siły swe.
By posiąść drogie miejsce to,
za nicość wszystko mam.
Przez wszelkie środki, Panie, Twe,
choć przez krzyż, wznieść się dam.
3
Ja wiem, że tylko przez mój krzyż
koronę Pan mi da,
że muszę cierpieć w świecie tu,
a potem chwała ma.
Ja ócz swych nie chcę z Ciebie zdjąć,
by snać nie ponieść strat,
bo w drogach Twych ma dusza chce
iść z krzyżem przez ten świat.
Koniec