Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 40

Kto wierzy w Pańską krew

1
Kto wierzy w Pańską krew,
kto Zbawcę wielbić chce,
niech z nami wzniesie zgodny śpiew,
niech z nami modli się.
2
Cierpliwie znośmy trud,
śpiewajmy Panu cześć,
bo gdzie się zbiera Pański lud,
tam śpiew należy wznieść.
3
Pobożnej pieśni dźwięk
nadzieję wzmacnia w nas,
podnosi serca, płoszy lęk
i krzepi w każdy czas.
4
Więc łączmy głosy swe,
niech leci w niebo ton
i razem, bracia, módlmy się,
gdyż nas wysłucha On.
5
Modlitwa naszych warg
w czystości niechaj brzmi.
Na ucisk nie podnośmy skarg,
bo idą lepsze dni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
40

Kto wierzy w Pańską krew

1
Kto wierzy w Pańską krew,
kto Zbawcę wielbić chce,
niech z nami wzniesie zgodny śpiew,
niech z nami modli się.
2
Cierpliwie znośmy trud,
śpiewajmy Panu cześć,
bo gdzie się zbiera Pański lud,
tam śpiew należy wznieść.
3
Pobożnej pieśni dźwięk
nadzieję wzmacnia w nas,
podnosi serca, płoszy lęk
i krzepi w każdy czas.
4
Więc łączmy głosy swe,
niech leci w niebo ton
i razem, bracia, módlmy się,
gdyż nas wysłucha On.
5
Modlitwa naszych warg
w czystości niechaj brzmi.
Na ucisk nie podnośmy skarg,
bo idą lepsze dni.
Koniec