Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 397

Błogosław im

1
Błogosław im, błogosław im!
Do Ciebie, niebios Panie,
wznosimy nasze korne dziś błaganie -
parze stojącej przed obliczem Twym -
błogosław im, błogosław im, błogosław im!
2
Zwycięstwo daj, zwycięstwo daj!
W cierpieniu, w ciężkim boju.
I niech szukają w słowie Twym pokoju,
aż dojdą celu tam, w królestwie Twym -
błogosław im, błogosław im, błogosław im!
3
Swym Duchem rządź, Swym Duchem rządź!
Ich serca, życie całe,
by były zawsze niezachwiane, stałe
w Twej społeczności chodząc śladem Twym.
Błogosław im, błogosław im, błogosław im!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
397

Błogosław im

1
Błogosław im, błogosław im!
Do Ciebie, niebios Panie,
wznosimy nasze korne dziś błaganie -
parze stojącej przed obliczem Twym -
błogosław im, błogosław im, błogosław im!
2
Zwycięstwo daj, zwycięstwo daj!
W cierpieniu, w ciężkim boju.
I niech szukają w słowie Twym pokoju,
aż dojdą celu tam, w królestwie Twym -
błogosław im, błogosław im, błogosław im!
3
Swym Duchem rządź, Swym Duchem rządź!
Ich serca, życie całe,
by były zawsze niezachwiane, stałe
w Twej społeczności chodząc śladem Twym.
Błogosław im, błogosław im, błogosław im!
Koniec