Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 396

Weź, o Ojcze, życie me

1
Weź, o Ojcze, życie me,
w ręce Twe oddaję je.
Weź mój czas i każdy dzień
do ostatnich życia tchnień.
2
Nogi me niech śpieszą się
w błogiej, Panie, służbie Twej.
Spraw, by głos mój chwalił Cię,
był ku chwale Twojej cnej.
3
Moją wolą, Panie, rządź,
racz w nią ducha Twego tchnąć.
Weź me serce, Panie, weź
i już tu w nim tron swój wznieś.
4
Weź miłości mojej zdrój,
wszystkie rany serca zgój,
abym kiedyś wiecznie miał
niepodzielny z Panem dział.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
396

Weź, o Ojcze, życie me

1
Weź, o Ojcze, życie me,
w ręce Twe oddaję je.
Weź mój czas i każdy dzień
do ostatnich życia tchnień.
2
Nogi me niech śpieszą się
w błogiej, Panie, służbie Twej.
Spraw, by głos mój chwalił Cię,
był ku chwale Twojej cnej.
3
Moją wolą, Panie, rządź,
racz w nią ducha Twego tchnąć.
Weź me serce, Panie, weź
i już tu w nim tron swój wznieś.
4
Weź miłości mojej zdrój,
wszystkie rany serca zgój,
abym kiedyś wiecznie miał
niepodzielny z Panem dział.
Koniec