Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 395

Powiedz mi tę wieść starą

1
Powiedz mi tę wieść starą
o rzeczach w górze tam,
o Jezusie i chwale,
o miłości ku nam.
Mów tę wieść zrozumiale,
jak do dziecięcia mów,
bo jestem osłabiony,
abym się wzmocnił znów.
Refren
Powiedz mi tę wieść starą,
jak Pan umiłował mnie.
By z śmierci mnie wybawić,
dał ukrzyżować się.
2
Mów powieść tę powoli,
abym zrozumiał ją,
o wzniosłym odkupieniu,
jak Pan nas kupił krwią.
Mów mi tę powieść częściej,
bym nie zapomniał jej,
gdy znajdę się w zwątpieniu,
tedy mów mi o niej.
3
Mów mi tę powieść starą,
gdy przekonałeś się,
że próżność tego świata
do siebie ciągnie mnie.
Mów mi tę powieść starą,
gdy mnie pociąga świat.
Mów, że Pan mnie odkupił,
że mam iść w Jego ślad.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
395

Powiedz mi tę wieść starą

1
Powiedz mi tę wieść starą
o rzeczach w górze tam,
o Jezusie i chwale,
o miłości ku nam.
Mów tę wieść zrozumiale,
jak do dziecięcia mów,
bo jestem osłabiony,
abym się wzmocnił znów.
Refren
Powiedz mi tę wieść starą,
jak Pan umiłował mnie.
By z śmierci mnie wybawić,
dał ukrzyżować się.
2
Mów powieść tę powoli,
abym zrozumiał ją,
o wzniosłym odkupieniu,
jak Pan nas kupił krwią.
Mów mi tę powieść częściej,
bym nie zapomniał jej,
gdy znajdę się w zwątpieniu,
tedy mów mi o niej.
3
Mów mi tę powieść starą,
gdy przekonałeś się,
że próżność tego świata
do siebie ciągnie mnie.
Mów mi tę powieść starą,
gdy mnie pociąga świat.
Mów, że Pan mnie odkupił,
że mam iść w Jego ślad.
Koniec