Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 393

Ufaj Bogu swojemu

1
Ufaj Bogu swojemu,
Stwórcy świata samemu.
On cię może obronić
i w nieszczęściu zasłonić.
Ufajże Jemu silnie,
wesprze cię nieomylnie.
2
Ufaj Bogu swojemu
i poddawaj się Jemu.
Gdy cię przygody trwożą
i od Boga zwieść grożą,
On sam smutek twój skróci,
a radość ci przywróci.
3
Ufaj Bogu swojemu,
On miłościw małemu!
Gdy w sercu grzechy twoje
wzruszają niepokoje,
On je uciszyć raczy,
gdy ci grzechy przebaczy.
4
Ufaj Bogu swojemu!
Kiedy szczęściu twojemu
nieprzyjaciele szkodzą,
twoi ciebie odchodzą,
wierz, że kto się nań spuści,
tego On nie opuści.
5
Ufaj Bogu swojemu!
Chociaż ciału twojemu
choroba bóle sprawia
i śmierci je nabawia,
Bóg i rani, i leczy,
i zmarłych ma w swej pieczy.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
393

Ufaj Bogu swojemu

1
Ufaj Bogu swojemu,
Stwórcy świata samemu.
On cię może obronić
i w nieszczęściu zasłonić.
Ufajże Jemu silnie,
wesprze cię nieomylnie.
2
Ufaj Bogu swojemu
i poddawaj się Jemu.
Gdy cię przygody trwożą
i od Boga zwieść grożą,
On sam smutek twój skróci,
a radość ci przywróci.
3
Ufaj Bogu swojemu,
On miłościw małemu!
Gdy w sercu grzechy twoje
wzruszają niepokoje,
On je uciszyć raczy,
gdy ci grzechy przebaczy.
4
Ufaj Bogu swojemu!
Kiedy szczęściu twojemu
nieprzyjaciele szkodzą,
twoi ciebie odchodzą,
wierz, że kto się nań spuści,
tego On nie opuści.
5
Ufaj Bogu swojemu!
Chociaż ciału twojemu
choroba bóle sprawia
i śmierci je nabawia,
Bóg i rani, i leczy,
i zmarłych ma w swej pieczy.
Koniec