Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 392

Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny

1
Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny,
Tyś Pocieszyciel, Tyś prawdy Duch.
Wszystko widzący, wszędzieś obecny,
bądź między nami, otwórz nam słuch.
2
Ojcze Niebieski, Skarbie łask mnogich!
Nas, Twoje dzieci, w pamięci miej.
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich,
Ducha Świętego obficie zlej.
3
Ojcze Niebieski, zbaw nas od złego,
szatą weselną przyozdób nas,
niech Twoja łaska z zdroju wiecznego
napełnia serca po wszystek czas!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
392

Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny

1
Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny,
Tyś Pocieszyciel, Tyś prawdy Duch.
Wszystko widzący, wszędzieś obecny,
bądź między nami, otwórz nam słuch.
2
Ojcze Niebieski, Skarbie łask mnogich!
Nas, Twoje dzieci, w pamięci miej.
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich,
Ducha Świętego obficie zlej.
3
Ojcze Niebieski, zbaw nas od złego,
szatą weselną przyozdób nas,
niech Twoja łaska z zdroju wiecznego
napełnia serca po wszystek czas!
Koniec