Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 391

W moim sercu słyszę miły głos

1
W moim sercu słyszę miły głos,
Jezus mówi mile mi:
„Bez woli Bożej ni jeden włos
z głowy nie upadnie ci”.
Refren
Jezus, Jezus, Jezus,
wzniosłe imię to!
W sercu czuję błogość,
kiedykolwiek wspomnę Go.
2
Na Słowie Bożym tu ucztując,
w łasce Jego w każdy czas,
i śladów Jego upatrując,
chęć czuję do śpiewu wraz.
3
Choć czasem przez burze prowadzi,
próby są na drodze mej,
mnie jednak nic tu nie zawadzi,
wciąż dążę po drodze tej.
4
To widzę znów miłą twarz Jego
hen, wysoko, w górze, tam.
Gdy myślą wznoszę się do Niego,
błogi w sercu pokój mam.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
391

W moim sercu słyszę miły głos

1
W moim sercu słyszę miły głos,
Jezus mówi mile mi:
„Bez woli Bożej ni jeden włos
z głowy nie upadnie ci”.
Refren
Jezus, Jezus, Jezus,
wzniosłe imię to!
W sercu czuję błogość,
kiedykolwiek wspomnę Go.
2
Na Słowie Bożym tu ucztując,
w łasce Jego w każdy czas,
i śladów Jego upatrując,
chęć czuję do śpiewu wraz.
3
Choć czasem przez burze prowadzi,
próby są na drodze mej,
mnie jednak nic tu nie zawadzi,
wciąż dążę po drodze tej.
4
To widzę znów miłą twarz Jego
hen, wysoko, w górze, tam.
Gdy myślą wznoszę się do Niego,
błogi w sercu pokój mam.
Koniec