Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 390

Hymn wdzięczności płynie z duszy

1
Hymn wdzięczności płynie z duszy,
Jezus za mnie życie dał.
Srogie poniósł sam katusze,
bym ja, grzeszny, szczęście miał.
Refren
Duszo ma, uwielbiaj Pana!
On zbawienie zesłał ci.
Byłaś grzechem pokalana,
On cię obmył w swojej krwi.
2
On całego Władca świata,
On najwyższy Pan i Król!
Jakaż godna jest zapłata
za męczeństwo, krzyż i ból?
3
On nie pragnie mieć ołtarzy
ani próżnych ludzkich chwał,
ale żąda, by Mu w darze
serce czyste każdy dał.
4
Jezu, Królu mój wspaniały,
wiem, jak spłacić mogę dług:
Tobie sercem się oddaję,
zalicz mię do swoich sług.
5
Przyjmij, Jezu, mą ofiarę,
przyjmij mój niegodny dar,
mą nadzieję, miłość, wiarę,
szczerych uczuć moich żar.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
390

Hymn wdzięczności płynie z duszy

1
Hymn wdzięczności płynie z duszy,
Jezus za mnie życie dał.
Srogie poniósł sam katusze,
bym ja, grzeszny, szczęście miał.
Refren
Duszo ma, uwielbiaj Pana!
On zbawienie zesłał ci.
Byłaś grzechem pokalana,
On cię obmył w swojej krwi.
2
On całego Władca świata,
On najwyższy Pan i Król!
Jakaż godna jest zapłata
za męczeństwo, krzyż i ból?
3
On nie pragnie mieć ołtarzy
ani próżnych ludzkich chwał,
ale żąda, by Mu w darze
serce czyste każdy dał.
4
Jezu, Królu mój wspaniały,
wiem, jak spłacić mogę dług:
Tobie sercem się oddaję,
zalicz mię do swoich sług.
5
Przyjmij, Jezu, mą ofiarę,
przyjmij mój niegodny dar,
mą nadzieję, miłość, wiarę,
szczerych uczuć moich żar.
Koniec