Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 39

Co skazitelny

1
Co skazitelny miało siew,
nie może w chwale być,
lecz kto uwierzy w Pańską krew,
w wieczności będzie żyć.
2
W niesławie byłeś, bracie, wsian,
lecz dążąc w Pański ślad,
do sławy cię powoła Pan
w Królestwie przyszłych lat.
3
Cielesne dziś naczynie masz,
lecz nowy umysł w nim;
w duchowym ujrzysz Pańską twarz,
gdy trwasz w przymierzu swym.
4
Powiadam jednak, bracia, wam,
że ziemskie ciało, krew
nie wejdzie do Królestwa bram
na zmartwychwstania zew.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
39

Co skazitelny

1
Co skazitelny miało siew,
nie może w chwale być,
lecz kto uwierzy w Pańską krew,
w wieczności będzie żyć.
2
W niesławie byłeś, bracie, wsian,
lecz dążąc w Pański ślad,
do sławy cię powoła Pan
w Królestwie przyszłych lat.
3
Cielesne dziś naczynie masz,
lecz nowy umysł w nim;
w duchowym ujrzysz Pańską twarz,
gdy trwasz w przymierzu swym.
4
Powiadam jednak, bracia, wam,
że ziemskie ciało, krew
nie wejdzie do Królestwa bram
na zmartwychwstania zew.
Koniec