Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 388

Wielkich łask zdroje

1
Wielkich łask Twych zdroje
Ty pragnącym wszędzie ślesz.
Jakże pragnie serce moje,
abyś je błogosławił też!
[:Proszę, mię w opiekę weź.:]
2
Chociaż jestem grzeszny,
nie omijaj, Ojcze, mnie.
W miłosierdziu, Boże wieczny,
i nade mną też zlituj się.
[:Racz do siebie przyjąć mię.:]
3
Wielką miłość Boga
już Chrystus objawił nam,
że chce zbawić nawet wroga
i mnie też z łaski przyjął sam.
[:Więc me serce Mu oddam.:]
4
Dzięki Ci za dary.
Nie wiem, czym odwdzięczę się.
Za miłość Twoją bez miary
przyjmij w ofierze serce me.
[:Tobie pragnę oddać je.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
388

Wielkich łask zdroje

1
Wielkich łask Twych zdroje
Ty pragnącym wszędzie ślesz.
Jakże pragnie serce moje,
abyś je błogosławił też!
[:Proszę, mię w opiekę weź.:]
2
Chociaż jestem grzeszny,
nie omijaj, Ojcze, mnie.
W miłosierdziu, Boże wieczny,
i nade mną też zlituj się.
[:Racz do siebie przyjąć mię.:]
3
Wielką miłość Boga
już Chrystus objawił nam,
że chce zbawić nawet wroga
i mnie też z łaski przyjął sam.
[:Więc me serce Mu oddam.:]
4
Dzięki Ci za dary.
Nie wiem, czym odwdzięczę się.
Za miłość Twoją bez miary
przyjmij w ofierze serce me.
[:Tobie pragnę oddać je.:]
Koniec