Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 379

Pójdź do Jezusa, teraz jest czas

1
Pójdź do Jezusa, teraz jest czas,
tak w Słowie mówi Jezus, Pan nasz.
On gotów jest błogosławić nas
i mile woła: „Pójdź!”
Refren
Radość, radość w niebie będzie tam,
gdy Zbawiciel nas wprowadzi sam,
obmyci z grzechów staniemy tam,
gdzie wieczna chwała jest.
2
Pójdź dziecię, słuchaj, Pan wzywa cię,
do Niego śpiesz, daj Mu serce swe.
On z grzechu twego oczyści cię.
Słysz, sam cię wzywa: „Pójdź!”
3
Wierz tylko silnie, nic nie bój się,
bo wierzącego rad przyjmie cię
i otrze chętnie twej skruchy łzę.
Pójdź, grzeszne serce, pójdź!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
379

Pójdź do Jezusa, teraz jest czas

1
Pójdź do Jezusa, teraz jest czas,
tak w Słowie mówi Jezus, Pan nasz.
On gotów jest błogosławić nas
i mile woła: „Pójdź!”
Refren
Radość, radość w niebie będzie tam,
gdy Zbawiciel nas wprowadzi sam,
obmyci z grzechów staniemy tam,
gdzie wieczna chwała jest.
2
Pójdź dziecię, słuchaj, Pan wzywa cię,
do Niego śpiesz, daj Mu serce swe.
On z grzechu twego oczyści cię.
Słysz, sam cię wzywa: „Pójdź!”
3
Wierz tylko silnie, nic nie bój się,
bo wierzącego rad przyjmie cię
i otrze chętnie twej skruchy łzę.
Pójdź, grzeszne serce, pójdź!
Koniec