Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 374

Godziny miłe przeszły nam

1
Godziny miłe przeszły nam,
Braterstwo, pokój wam!
I Pan niebiański zysk nam dał,
Braterstwo, pokój wam!
Choć miło było pośród nas,
lecz rozstać musim się teraz.
Braterstwo, pokój wam!
2
Wielmożne rzeczy czynił nam,
Braterstwo, pokój wam!
Na sprawiedliwych ścieżkach
tych prowadzi nas tu Pan.
Zbawiciel zawsze blisko nas,
niech chwała brzmi na każdy czas.
Braterstwo, pokój wam!
3
Na odjazd dajmy sobie dłoń,
Braterstwo, pokój wam!
Niech miłość bratnia wzmacnia nas,
Braterstwo, pokój wam!
Do Stwórcy wzniesiemy nasz wzrok
i myśląc o was każdy krok.
Braterstwo, pokój wam!
4
Udzielił nam radości Pan,
Braterstwo, pokój wam!
Z radosną chwałą każdy z nas
do domu wraca już.
Bo w służbie Pańskiej pragnę trwać
aż do ostatnich życia lat.
Braterstwo, pokój wam!
5
Daj, Stwórco, aż się zejdziem znów,
Braterstwo, pokój wam!
A kto w wędrówce wytrwa tej,
Braterstwo, pokój wam,
i chwałę swemu Zbawcy da
ze wszystkich naszych serc i sił.
Braterstwo, pokój wam!
6
Gdy Stwórca nas odwoła stąd,
Braterstwo, pokój wam,
to chwała pieśni zabrzmi w nas,
Braterstwo, pokój wam!
Oddamy Bogu chwałę wraz,
radosny śpiew na wieczny czas.
Braterstwo, pokój wam!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
374

Godziny miłe przeszły nam

1
Godziny miłe przeszły nam,
Braterstwo, pokój wam!
I Pan niebiański zysk nam dał,
Braterstwo, pokój wam!
Choć miło było pośród nas,
lecz rozstać musim się teraz.
Braterstwo, pokój wam!
2
Wielmożne rzeczy czynił nam,
Braterstwo, pokój wam!
Na sprawiedliwych ścieżkach
tych prowadzi nas tu Pan.
Zbawiciel zawsze blisko nas,
niech chwała brzmi na każdy czas.
Braterstwo, pokój wam!
3
Na odjazd dajmy sobie dłoń,
Braterstwo, pokój wam!
Niech miłość bratnia wzmacnia nas,
Braterstwo, pokój wam!
Do Stwórcy wzniesiemy nasz wzrok
i myśląc o was każdy krok.
Braterstwo, pokój wam!
4
Udzielił nam radości Pan,
Braterstwo, pokój wam!
Z radosną chwałą każdy z nas
do domu wraca już.
Bo w służbie Pańskiej pragnę trwać
aż do ostatnich życia lat.
Braterstwo, pokój wam!
5
Daj, Stwórco, aż się zejdziem znów,
Braterstwo, pokój wam!
A kto w wędrówce wytrwa tej,
Braterstwo, pokój wam,
i chwałę swemu Zbawcy da
ze wszystkich naszych serc i sił.
Braterstwo, pokój wam!
6
Gdy Stwórca nas odwoła stąd,
Braterstwo, pokój wam,
to chwała pieśni zabrzmi w nas,
Braterstwo, pokój wam!
Oddamy Bogu chwałę wraz,
radosny śpiew na wieczny czas.
Braterstwo, pokój wam!
Koniec