Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 356

Kochaj! Tak Zbawca świata nam rozkazał

1
Kochaj! Tak Zbawca świata nam rozkazał.
Jego rozkazom któż się oprzeć zdoła?
Ten, co z miłością grzechy świata zmazał, „Kochaj!”,
tak do nas z krzyża swego woła.
2
Kochaj, a kogo, o to się nie pytaj.
Chrystus wyjątku nie zna tu żadnego.
Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj:
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”.
3
A któż jest bliźnim? Ten, co z głębi duszy
z tobą zawoła: „Ojcze, coś jest w niebie!”,
i ten, co krwawe twoje łzy osuszy,
co ci aniołem w każdej jest potrzebie.
4
Któż jeszcze bliźnim? Każdy, który z tobą
drogą krzyżową do wrót nieba śpieszy,
dla kogo ciernie życia są ozdobą,
co z tobą płacze i z tobą się cieszy.
5
Któż bliźnim twoim ? T en też, co dla ciebie
jakby ze skały serce ma wykute,
co cię opuszcza w ciężkiej twej potrzebie,
niosąc pociski w sercu swym zatrute.
6
Gdy mu odpuścisz dla miłości Boga
i za złe dobrem hojnie się wypłacisz,
wtenczas zwyciężysz siebie oraz wroga,
miłością Zbawcy duszę swą wzbogacisz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
356

Kochaj! Tak Zbawca świata nam rozkazał

1
Kochaj! Tak Zbawca świata nam rozkazał.
Jego rozkazom któż się oprzeć zdoła?
Ten, co z miłością grzechy świata zmazał, „Kochaj!”,
tak do nas z krzyża swego woła.
2
Kochaj, a kogo, o to się nie pytaj.
Chrystus wyjątku nie zna tu żadnego.
Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj:
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”.
3
A któż jest bliźnim? Ten, co z głębi duszy
z tobą zawoła: „Ojcze, coś jest w niebie!”,
i ten, co krwawe twoje łzy osuszy,
co ci aniołem w każdej jest potrzebie.
4
Któż jeszcze bliźnim? Każdy, który z tobą
drogą krzyżową do wrót nieba śpieszy,
dla kogo ciernie życia są ozdobą,
co z tobą płacze i z tobą się cieszy.
5
Któż bliźnim twoim ? T en też, co dla ciebie
jakby ze skały serce ma wykute,
co cię opuszcza w ciężkiej twej potrzebie,
niosąc pociski w sercu swym zatrute.
6
Gdy mu odpuścisz dla miłości Boga
i za złe dobrem hojnie się wypłacisz,
wtenczas zwyciężysz siebie oraz wroga,
miłością Zbawcy duszę swą wzbogacisz.
Koniec