Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 351

Pójdę za Jezusem

1
Pójdę za Jezusem! Racz mnie w swej miłości,
o mój święty Boże, wesprzeć w mej słabości!
Wzmocnij serce chwiejne, roznieć ducha mego,
naucz pójść, o Panie, śladem Zbawcy swego.
2
Pójdę za Jezusem! Wszystko mię nakłania
do zaparcia siebie, Jego łask szukania.
Głosu Jego słodycz, Ducha dar świętego,
wszystko pójść mię skłania śladem Zbawcy swego.
3
Pójdę za Jezusem, pełen świętych chęci,
Jego dobrodziejstwa mając na pamięci.
Pragnę odtąd zawsze żyć ku chwale Jego
i wytrwale chodzić śladem Zbawcy swego
4
Pójdę za Jezusem, co bez mej przyczyny
krwią mię swą pozyskał, pokrył moje winy.
Przezeń uzdrowiony jam od grzechu mego.
W Nim mój pokój! Pójdę śladem Zbawcy swego.
5
Pójdę za Jezusem! Żadne mię już trwogi,
żadne też pokusy z tej nie wrócą drogi.
Rządź krokami mymi sam przez Ducha Twego,
Panie, bym wciąż chodził śladem Zbawcy swego.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
351

Pójdę za Jezusem

1
Pójdę za Jezusem! Racz mnie w swej miłości,
o mój święty Boże, wesprzeć w mej słabości!
Wzmocnij serce chwiejne, roznieć ducha mego,
naucz pójść, o Panie, śladem Zbawcy swego.
2
Pójdę za Jezusem! Wszystko mię nakłania
do zaparcia siebie, Jego łask szukania.
Głosu Jego słodycz, Ducha dar świętego,
wszystko pójść mię skłania śladem Zbawcy swego.
3
Pójdę za Jezusem, pełen świętych chęci,
Jego dobrodziejstwa mając na pamięci.
Pragnę odtąd zawsze żyć ku chwale Jego
i wytrwale chodzić śladem Zbawcy swego
4
Pójdę za Jezusem, co bez mej przyczyny
krwią mię swą pozyskał, pokrył moje winy.
Przezeń uzdrowiony jam od grzechu mego.
W Nim mój pokój! Pójdę śladem Zbawcy swego.
5
Pójdę za Jezusem! Żadne mię już trwogi,
żadne też pokusy z tej nie wrócą drogi.
Rządź krokami mymi sam przez Ducha Twego,
Panie, bym wciąż chodził śladem Zbawcy swego.
Koniec