Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 349

Zbawienie Boże głośno brzmi

1
Zbawienie Boże głośno brzmi
po całej ziemi tej,
iż wybawienie zjednał mi
Zbawiciel z łaski swej.
Refren
Zbawienie wszystkim dane jest,
Królestwo Boże tuż.
Wesel się, ziemio, raduj się!
Zbawiciel przyszedł już.
2
Zbawienie! Radość biegnie w dal.
Uleczon będzie człek.
Pochwalne pienia wznieście wraz,
gdzie was jest dwóch lub trzech.
3
Zbawienie pracującym wciąż
w poselstwie Bożej czci.
Do szczęśliwości, bracie, dąż,
niech miłość twoja lśni.
4
Zbawienie! Siło Boża ty,
na ziemi okaż się.
Niech wszystkie ludy, wspólnie my,
poznają, Panie, Cię.
5
Zbawienie! Zmartwychwstanie lud.
Już siódma trąba brzmi.
Królestwo Boże czyni cud,
proroctwa mówią mi.
Refren
Zbawienie wszystkim dane jest,
Królestwo Boże tuż.
Wesel się, ziemio, raduj się!
Chwalebny przyszedł Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
349

Zbawienie Boże głośno brzmi

1
Zbawienie Boże głośno brzmi
po całej ziemi tej,
iż wybawienie zjednał mi
Zbawiciel z łaski swej.
Refren
Zbawienie wszystkim dane jest,
Królestwo Boże tuż.
Wesel się, ziemio, raduj się!
Zbawiciel przyszedł już.
2
Zbawienie! Radość biegnie w dal.
Uleczon będzie człek.
Pochwalne pienia wznieście wraz,
gdzie was jest dwóch lub trzech.
3
Zbawienie pracującym wciąż
w poselstwie Bożej czci.
Do szczęśliwości, bracie, dąż,
niech miłość twoja lśni.
4
Zbawienie! Siło Boża ty,
na ziemi okaż się.
Niech wszystkie ludy, wspólnie my,
poznają, Panie, Cię.
5
Zbawienie! Zmartwychwstanie lud.
Już siódma trąba brzmi.
Królestwo Boże czyni cud,
proroctwa mówią mi.
Refren
Zbawienie wszystkim dane jest,
Królestwo Boże tuż.
Wesel się, ziemio, raduj się!
Chwalebny przyszedł Król.
Koniec