Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 348

Panie, Twój miły głos przyciąga mnie

1
Panie, Twój miły głos
przyciąga mię do Cię,
więc szukam w krwi Twej zbawienia,
co płynęła dla mnie.
2
Do Ciebie śpieszę się,
Panie, zbliż się do mnie
i obmyjże mnie w Twojej krwi,
co płynęła dla mnie.
3
Jestem ja słaby człek,
Tyś wszystkim jest dla mnie.
Krew Twoja zmyła me winy,
za co ja wielbię Cię.
4
W Słowie Twym rzekłeś mi:
„Zbawienie jest Twoje!”
Pokój, radość i wesele
teraz skarby moje.
5
Wykonać we mnie chcesz
dzieło Twej miłości,
bym się całym sercem oddał
Twej dobrotliwości.
6
Twój duch poświadcza nam,
że kto z wiarą błaga,
wszystko mu się spełni wiernie
dla obietnic Boga.
7
Cześć, Synu Boży, Ci,
żeś w mąk okropny czas
przelał za nas krew zbawienną
i nią poświęcił nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
348

Panie, Twój miły głos przyciąga mnie

1
Panie, Twój miły głos
przyciąga mię do Cię,
więc szukam w krwi Twej zbawienia,
co płynęła dla mnie.
2
Do Ciebie śpieszę się,
Panie, zbliż się do mnie
i obmyjże mnie w Twojej krwi,
co płynęła dla mnie.
3
Jestem ja słaby człek,
Tyś wszystkim jest dla mnie.
Krew Twoja zmyła me winy,
za co ja wielbię Cię.
4
W Słowie Twym rzekłeś mi:
„Zbawienie jest Twoje!”
Pokój, radość i wesele
teraz skarby moje.
5
Wykonać we mnie chcesz
dzieło Twej miłości,
bym się całym sercem oddał
Twej dobrotliwości.
6
Twój duch poświadcza nam,
że kto z wiarą błaga,
wszystko mu się spełni wiernie
dla obietnic Boga.
7
Cześć, Synu Boży, Ci,
żeś w mąk okropny czas
przelał za nas krew zbawienną
i nią poświęcił nas.
Koniec