Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 343

Serce smutkiem przygnębione

1
Serce smutkiem przygnębione,
ufaj mocno w Panu swym!
On uczyni cię odpornym
przez cierpienia w życiu twym.
Refren
Nie rozpaczaj w złej godzinie!
Nie wątp w prawdę Boskich Słów!
Co On przyrzekł, to się stanie.
Ufaj, ufaj Panu znów.
2
Nie daj się zwyciężyć złemu
przez szatana wrogą moc.
Patrzaj, drogi Pańskie wiodły
kiedyś też przez ciemną noc.
3
Chcesz żyć dzisiaj razem z Panem,
musisz zwalczać własne ja,
musisz gardzić ziemskim stanem,
by przez śmierć twa droga szła.
4
A więc porzuć twe wątpienia,
razem z Panem przetrwaj znój.
On dopuszcza ci cierpienia,
byś zwycięski stoczył bój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
343

Serce smutkiem przygnębione

1
Serce smutkiem przygnębione,
ufaj mocno w Panu swym!
On uczyni cię odpornym
przez cierpienia w życiu twym.
Refren
Nie rozpaczaj w złej godzinie!
Nie wątp w prawdę Boskich Słów!
Co On przyrzekł, to się stanie.
Ufaj, ufaj Panu znów.
2
Nie daj się zwyciężyć złemu
przez szatana wrogą moc.
Patrzaj, drogi Pańskie wiodły
kiedyś też przez ciemną noc.
3
Chcesz żyć dzisiaj razem z Panem,
musisz zwalczać własne ja,
musisz gardzić ziemskim stanem,
by przez śmierć twa droga szła.
4
A więc porzuć twe wątpienia,
razem z Panem przetrwaj znój.
On dopuszcza ci cierpienia,
byś zwycięski stoczył bój.
Koniec