Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 34

W Chrystusa ślad dąż

1
W Chrystusa ślad dąż i z Panem się zwiąż aż po wieczne dni,
a nie spocznij sam, póki Mistrz każe ci.
Uspokoi cię Pan, lepszy zapewni stan, żywot wieczny ci da,
w niebie przyjmie Cię sam, bo Pan w miłości trwa.
2
Kto wiernie chce trwać, ten Pana ma znać
i wierzyć wciąż w krew; a przez wiarę tę niechaj staje na zew.
Niechaj głosi, że Pan zstąpił na ziemski łan, aby zbawić ten świat,
aby w Królestwie swym rządzić przez tysiąc lat.
3
A gdy przyjdzie czas, niechaj każdy z nas dostąpi tych łask,
co płyną z tych stron, tam, gdzie słońca lśni blask.
Niechaj nam Pańska dłoń da koronę na skroń, przyjmie do chwały swej.
Jezu, przyjm w niebo nas, ducha łaski nam zlej!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
34

W Chrystusa ślad dąż

1
W Chrystusa ślad dąż i z Panem się zwiąż aż po wieczne dni,
a nie spocznij sam, póki Mistrz każe ci.
Uspokoi cię Pan, lepszy zapewni stan, żywot wieczny ci da,
w niebie przyjmie Cię sam, bo Pan w miłości trwa.
2
Kto wiernie chce trwać, ten Pana ma znać
i wierzyć wciąż w krew; a przez wiarę tę niechaj staje na zew.
Niechaj głosi, że Pan zstąpił na ziemski łan, aby zbawić ten świat,
aby w Królestwie swym rządzić przez tysiąc lat.
3
A gdy przyjdzie czas, niechaj każdy z nas dostąpi tych łask,
co płyną z tych stron, tam, gdzie słońca lśni blask.
Niechaj nam Pańska dłoń da koronę na skroń, przyjmie do chwały swej.
Jezu, przyjm w niebo nas, ducha łaski nam zlej!
Koniec