Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 337

Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmocny

1
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmocny!
W brzasku rannej zorzy śpiew niesiem przed Twój tron.
Święta Twoja dobroć rozprasza cień nocny
i zsyła światłość od niebiańskich stron.
2
Święty, Święty, Święty Pan Bóg wszechświata!
Całe niebo chwali dziś Twej miłości toń.
Twoja wielka łaska całą ludzkość zbrata,
świat błogosławić będzie Twoja dłoń.
3
Święty, Święty, Święty! Tyś Bóg jedyny!
Ciebie tylko znamy przez Słowo, któreś dał.
Ciebie, Ojcze, chwalim, wierne Twoje syny,
z nadzieją w sercu Twych niebiańskich chwał.
4
Święty, Święty, Święty, Najwyższy Panie!
Chwała niechaj będzie po wszystkie czasy Ci!
Racz nam dać, o Ojcze, pierwsze zmartwychwstanie,
gdy już się skończą naszej próby dni.
- Amen -
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
337

Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmocny

1
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmocny!
W brzasku rannej zorzy śpiew niesiem przed Twój tron.
Święta Twoja dobroć rozprasza cień nocny
i zsyła światłość od niebiańskich stron.
2
Święty, Święty, Święty Pan Bóg wszechświata!
Całe niebo chwali dziś Twej miłości toń.
Twoja wielka łaska całą ludzkość zbrata,
świat błogosławić będzie Twoja dłoń.
3
Święty, Święty, Święty! Tyś Bóg jedyny!
Ciebie tylko znamy przez Słowo, któreś dał.
Ciebie, Ojcze, chwalim, wierne Twoje syny,
z nadzieją w sercu Twych niebiańskich chwał.
4
Święty, Święty, Święty, Najwyższy Panie!
Chwała niechaj będzie po wszystkie czasy Ci!
Racz nam dać, o Ojcze, pierwsze zmartwychwstanie,
gdy już się skończą naszej próby dni.
- Amen -
Koniec