Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 335

Czy zobaczym się przy zdroju

1
Czy zobaczym się przy zdroju,
tam, gdzie wiecznej chwały kraj?
Czy nie pragniesz ty spokoju
tam, gdzie wita błogi raj?
O, radosne wykrzyknienie
koło życia zdroju brzmi!
Czy gdzie świętych jest zebranie,
tam zobaczym się i my?
Refren
Owszem, przyjdę ja do zdroju,
do żywota czystych wód.
Pragnę, pragnę ja spokoju.
Tam powitam Boży lud.
2
Czy zobaczym się przy zdroju?
Wielu z naszych jest już tam.
Spoczywają po swym znoju,
w świetle się ukażą nam.
Słodkie pieśni zanucimy,
wzniesie tam się pochwał głos.
Czy i ty tam będziesz z nami?
Czy ten sam cię spotka los?
3
Czy zobaczym się przy zdroju?
Dom ojcowski czeka cię.
Chodząc tak w niebiańskim stroju,
na cię tam obejrzę się.
Płynie z zdroju nam ubogim
wieczne życie, pokój, chłód.
O, rozkoszy, być tak błogim!
Przyjdziesz i ty do tych wód?
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
335

Czy zobaczym się przy zdroju

1
Czy zobaczym się przy zdroju,
tam, gdzie wiecznej chwały kraj?
Czy nie pragniesz ty spokoju
tam, gdzie wita błogi raj?
O, radosne wykrzyknienie
koło życia zdroju brzmi!
Czy gdzie świętych jest zebranie,
tam zobaczym się i my?
Refren
Owszem, przyjdę ja do zdroju,
do żywota czystych wód.
Pragnę, pragnę ja spokoju.
Tam powitam Boży lud.
2
Czy zobaczym się przy zdroju?
Wielu z naszych jest już tam.
Spoczywają po swym znoju,
w świetle się ukażą nam.
Słodkie pieśni zanucimy,
wzniesie tam się pochwał głos.
Czy i ty tam będziesz z nami?
Czy ten sam cię spotka los?
3
Czy zobaczym się przy zdroju?
Dom ojcowski czeka cię.
Chodząc tak w niebiańskim stroju,
na cię tam obejrzę się.
Płynie z zdroju nam ubogim
wieczne życie, pokój, chłód.
O, rozkoszy, być tak błogim!
Przyjdziesz i ty do tych wód?
Koniec