Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 333

Wiara nasza z Objawienia

1
Wiara nasza z Objawienia,
a nadzieją Pańska krew.
Wierząc w dzieło odkupienia,
niesiem światu Prawdy siew.
[:Kto w krew wierzy,
niechaj staje na ten zew!:] *
2
Na Kalwarii dzieło krzyża
ludzki odkupiło ród,
a krew święta dziś przybliża
przed tron Ojca Pański lud.
[:Na Kalwarii
stał się ten największy cud.:] *
3
Gdy przejdziemy za zasłonę,
ujrzym Pańskiej chwały blask.
Pan udzieli nam koronę,
do niebiańskich przyjmie łask.
[:Słońce wschodzi,
świta Tysiąclecia brzask!:] *
Coda
* piąta i szósta linijka nie dotyczy drugiej melodii
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
333

Wiara nasza z Objawienia

1
Wiara nasza z Objawienia,
a nadzieją Pańska krew.
Wierząc w dzieło odkupienia,
niesiem światu Prawdy siew.
[:Kto w krew wierzy,
niechaj staje na ten zew!:] *
2
Na Kalwarii dzieło krzyża
ludzki odkupiło ród,
a krew święta dziś przybliża
przed tron Ojca Pański lud.
[:Na Kalwarii
stał się ten największy cud.:] *
3
Gdy przejdziemy za zasłonę,
ujrzym Pańskiej chwały blask.
Pan udzieli nam koronę,
do niebiańskich przyjmie łask.
[:Słońce wschodzi,
świta Tysiąclecia brzask!:] *
Coda
* piąta i szósta linijka nie dotyczy drugiej melodii
Koniec