Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 331

Kto przelał swą na krzyżu krew?

1
Kto przelał swą na krzyżu krew?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
Kto zgasił słuszny Boży gniew?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
Kto zbawił mnie, kto zbawił świat?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
Kto będzie rządzić tysiąc lat?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
2
Kto nam naukę Prawdy dał?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
Kto na nas ducha swego zlał?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
Kto przyszedł spełnić Boski plan?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
Kto nam obiecał Boski stan?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
3
Kto czyta w sercach swoich sług?
Jezus sam! Jezus sam!
Kto nas powiedzie w nieba próg?
Jezus sam! Jezus sam!
Kto podał nam swą zbawczą dłoń?
Jezus sam! Jezus sam!
Kto nam uwieńczy chwałą skroń?
Jezus sam! Jezus sam!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
331

Kto przelał swą na krzyżu krew?

1
Kto przelał swą na krzyżu krew?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
Kto zgasił słuszny Boży gniew?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
Kto zbawił mnie, kto zbawił świat?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
Kto będzie rządzić tysiąc lat?
Chrystus Pan! Chrystus Pan!
2
Kto nam naukę Prawdy dał?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
Kto na nas ducha swego zlał?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
Kto przyszedł spełnić Boski plan?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
Kto nam obiecał Boski stan?
Zbawca nasz! Zbawca nasz!
3
Kto czyta w sercach swoich sług?
Jezus sam! Jezus sam!
Kto nas powiedzie w nieba próg?
Jezus sam! Jezus sam!
Kto podał nam swą zbawczą dłoń?
Jezus sam! Jezus sam!
Kto nam uwieńczy chwałą skroń?
Jezus sam! Jezus sam!
Koniec