Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 33

Z niebiańskich wyżyn

1
Z niebiańskich wyżyn przyszedł Król,
na biednej ziemi zstąpił łan,
a przyszedł zgładzić śmierć i ból
Zbawiciel nasz, miłościw Pan.
2
Obecny jesteś, Zbawco nasz,
choć Cię nie widzi ziemski świat,
lecz wkrótce ujrzym Twoją twarz,
gdy rządzić będziesz tysiąc lat.
3
Twe imię dla nas święte jest,
Twa miłość nam dodaje sił.
Kto Twego ducha weźmie chrzest,
ten wiecznie z Tobą będzie żył.
4
Więc na ofiarę niesiem Ci
to wszystko, co nam Stwórca dał,
aby gdy przyjdą błogie dni,
dostąpić z Tobą Boskich chwał.
5
I tylko, Zbawco, prowadź nas,
tam przed niebiański Ojca tron,
a kiedy przyjdzie straszny czas,
wybawisz nas, gdy przyjdzie zgon.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
33

Z niebiańskich wyżyn

1
Z niebiańskich wyżyn przyszedł Król,
na biednej ziemi zstąpił łan,
a przyszedł zgładzić śmierć i ból
Zbawiciel nasz, miłościw Pan.
2
Obecny jesteś, Zbawco nasz,
choć Cię nie widzi ziemski świat,
lecz wkrótce ujrzym Twoją twarz,
gdy rządzić będziesz tysiąc lat.
3
Twe imię dla nas święte jest,
Twa miłość nam dodaje sił.
Kto Twego ducha weźmie chrzest,
ten wiecznie z Tobą będzie żył.
4
Więc na ofiarę niesiem Ci
to wszystko, co nam Stwórca dał,
aby gdy przyjdą błogie dni,
dostąpić z Tobą Boskich chwał.
5
I tylko, Zbawco, prowadź nas,
tam przed niebiański Ojca tron,
a kiedy przyjdzie straszny czas,
wybawisz nas, gdy przyjdzie zgon.
Koniec