Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 327

Kiedy z nieba zstąpi Pan

1
Kiedy z nieba zstąpi Pan,
aby rządzić światem tym,
wnet odmieni się nasz stan,
będziem rządzić razem z Nim.
Refren
Będziem rządzić wiecznie z Nim,
wiecznie z Panem pośród chwał,
uwielbieni z Panem swym,
bo nam Pan Królestwo da.
2
Kiedy Króla ujrzym twarz
w majestacie Jego łask,
w chwale będzie żywot nasz,
Boski nas otoczy blask.
3
Przez zasługę swojej krwi
doskonałość Pan nam da,
da nam szczęście wiecznych dni,
żywot, który wiecznie trwa.
4
Skarb niebiański da nam Bóg,
wynagrodzi chwile złe
i ze stanu swoich sług
przyjmie nas za syny swe.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
327

Kiedy z nieba zstąpi Pan

1
Kiedy z nieba zstąpi Pan,
aby rządzić światem tym,
wnet odmieni się nasz stan,
będziem rządzić razem z Nim.
Refren
Będziem rządzić wiecznie z Nim,
wiecznie z Panem pośród chwał,
uwielbieni z Panem swym,
bo nam Pan Królestwo da.
2
Kiedy Króla ujrzym twarz
w majestacie Jego łask,
w chwale będzie żywot nasz,
Boski nas otoczy blask.
3
Przez zasługę swojej krwi
doskonałość Pan nam da,
da nam szczęście wiecznych dni,
żywot, który wiecznie trwa.
4
Skarb niebiański da nam Bóg,
wynagrodzi chwile złe
i ze stanu swoich sług
przyjmie nas za syny swe.
Koniec