Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 323

Tysiące przeszkód czeka nas

1
Tysiące przeszkód czeka nas
w wędrówce naszej w nieba próg,
lecz komu drogi przyszły czas,
przeszkody zwalcza swoich dróg.
2
Więc módlmy się! Pan doda sił
do zwyciężenia przeszkód sto,
a choćby wróg nam w drodze był,
modlitwa zwalczy wszelkie zło.
3
Modlitwa zbroją Bożą jest,
co broni nas od wszelkich zdrad,
a gdy nas czeka ognia chrzest,
z modlitwą dążym w Pański ślad.
4
Więc modły swe do Pana ślę,
modlitwa słodzi moje dni,
a kiedy wzmocnić serce chcę,
modlitwa jest ucieczką mi.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
323

Tysiące przeszkód czeka nas

1
Tysiące przeszkód czeka nas
w wędrówce naszej w nieba próg,
lecz komu drogi przyszły czas,
przeszkody zwalcza swoich dróg.
2
Więc módlmy się! Pan doda sił
do zwyciężenia przeszkód sto,
a choćby wróg nam w drodze był,
modlitwa zwalczy wszelkie zło.
3
Modlitwa zbroją Bożą jest,
co broni nas od wszelkich zdrad,
a gdy nas czeka ognia chrzest,
z modlitwą dążym w Pański ślad.
4
Więc modły swe do Pana ślę,
modlitwa słodzi moje dni,
a kiedy wzmocnić serce chcę,
modlitwa jest ucieczką mi.
Koniec