Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 32

Wznieście się

1
Wznieście się, święci, w waszym sercu,
gdzie w chwale błyszczy Pański tron,
gdzie na niebieskich gwiazd kobiercu
na świętych swoich czeka On.
Ach! Tam czeka was wielka chwała,
tam koronę Pan włoży na skroń,
a gdy trzódka już będzie cała,
światu da Pańskiej łaski toń.
Refren
Ach! Ten widok jest zachwycający!
Blisko już, blisko ten szczęsny czas.
Zbawca nasz, Zbawca nas miłujący
przyszedł już, aby wziąć w niebo nas.
2
A źródło życia płynąć będzie
i ludzkość znowu będzie żyć.
Na tronie świata Król zasiądzie.
Kto zechce, z źródła będzie pić.
Wnet trudy i walki się skończą
i śmierć straszną odwróci Bóg,
a ręką Pan swoją obrończą
wyzwoli od krzyku i trwóg.
3
Rzekę zbawienia widzi wiara,
spod krzyża ona płynie w świat.
Z tej rzeki czerpie ziemia stara
nadzieję przyszłych lepszych lat.
Na brzegach tej rzeki, wśród gaju,
pojednana ze Stwórcą swym,
tam ludzkość zamieszka jak w raju,
uzna Ojca i Pana w Nim.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
32

Wznieście się

1
Wznieście się, święci, w waszym sercu,
gdzie w chwale błyszczy Pański tron,
gdzie na niebieskich gwiazd kobiercu
na świętych swoich czeka On.
Ach! Tam czeka was wielka chwała,
tam koronę Pan włoży na skroń,
a gdy trzódka już będzie cała,
światu da Pańskiej łaski toń.
Refren
Ach! Ten widok jest zachwycający!
Blisko już, blisko ten szczęsny czas.
Zbawca nasz, Zbawca nas miłujący
przyszedł już, aby wziąć w niebo nas.
2
A źródło życia płynąć będzie
i ludzkość znowu będzie żyć.
Na tronie świata Król zasiądzie.
Kto zechce, z źródła będzie pić.
Wnet trudy i walki się skończą
i śmierć straszną odwróci Bóg,
a ręką Pan swoją obrończą
wyzwoli od krzyku i trwóg.
3
Rzekę zbawienia widzi wiara,
spod krzyża ona płynie w świat.
Z tej rzeki czerpie ziemia stara
nadzieję przyszłych lepszych lat.
Na brzegach tej rzeki, wśród gaju,
pojednana ze Stwórcą swym,
tam ludzkość zamieszka jak w raju,
uzna Ojca i Pana w Nim.
Koniec