Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 319

Chwała Tobie, Panie

1
Chwała Tobie, Panie, za zdrój Twoich łask,
za Twe zmartwychwstanie, za obietnic blask!
Alleluja, chwalmy Pana, co nam daje życie!
Upadajmy na kolana, modląc się o świcie.
2
Za zbawienie świata niech Ci będzie cześć!
Ślubujem za brata życie swoje nieść.
Alleluja, chwalmy Pana z Boskiego wyroku!
Upadajmy na kolana, modląc się o zmroku.
3
Za wszystkie przykłady, za Twą świętą krew,
dążym w Twoje ślady, niosąc Prawdy siew.
Alleluja, chwalmy Pana w Królestwa zaraniu!
Upadajmy na kolana, modląc się w konaniu.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
319

Chwała Tobie, Panie

1
Chwała Tobie, Panie, za zdrój Twoich łask,
za Twe zmartwychwstanie, za obietnic blask!
Alleluja, chwalmy Pana, co nam daje życie!
Upadajmy na kolana, modląc się o świcie.
2
Za zbawienie świata niech Ci będzie cześć!
Ślubujem za brata życie swoje nieść.
Alleluja, chwalmy Pana z Boskiego wyroku!
Upadajmy na kolana, modląc się o zmroku.
3
Za wszystkie przykłady, za Twą świętą krew,
dążym w Twoje ślady, niosąc Prawdy siew.
Alleluja, chwalmy Pana w Królestwa zaraniu!
Upadajmy na kolana, modląc się w konaniu.
Koniec