Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 318

My czekamy, w Prawdzie trwamy

1
My czekamy, w Prawdzie trwamy,
na proroczy jasny dzień,
kiedy Króla powitamy
wśród radosnych chwały pień.
Refren
Wciąż czekamy na tę chwilę.
Przeminęło cierpień tyle,
ale cierpieć było mile,
bo już świta Pański dzień.
Wnet minie trud, wnet minie ból.
Obecny już Zbawca Król.
2
Przyszła chwila ta radosna,
z śmierci Pan uwolni świat
i zakwitnie wieczna wiosna,
rajski dzień przez tysiąc lat.
3
Tyle przeszło już stuleci,
tyle klęsk spotkało nas.
Wreszcie dziś dla Pańskich dzieci
Chrystusowy nadszedł czas.
4
Opłaciło się czekanie
i opłacił się nasz trud,
bo dziś pierwsze zmartwychwstanie
zyskał wierny Pański lud.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
318

My czekamy, w Prawdzie trwamy

1
My czekamy, w Prawdzie trwamy,
na proroczy jasny dzień,
kiedy Króla powitamy
wśród radosnych chwały pień.
Refren
Wciąż czekamy na tę chwilę.
Przeminęło cierpień tyle,
ale cierpieć było mile,
bo już świta Pański dzień.
Wnet minie trud, wnet minie ból.
Obecny już Zbawca Król.
2
Przyszła chwila ta radosna,
z śmierci Pan uwolni świat
i zakwitnie wieczna wiosna,
rajski dzień przez tysiąc lat.
3
Tyle przeszło już stuleci,
tyle klęsk spotkało nas.
Wreszcie dziś dla Pańskich dzieci
Chrystusowy nadszedł czas.
4
Opłaciło się czekanie
i opłacił się nasz trud,
bo dziś pierwsze zmartwychwstanie
zyskał wierny Pański lud.
Koniec