Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 317

Powiedz, Księgo Bożych Słów

1
Powiedz, Księgo Bożych Słów, ile jeszcze mamy lat,
by Zbawiciel przyszedł znów, z nędzy wyprowadzić świat.
Już obecny Zbawca Pan! Już obecny pośród nas!
Przyszedł już na ziemski łan. Tysiąclecia wschodzi czas!
2
Powiedz, Święta Księgo nam, czemu jeszcze ucisk trwa?
Czy za chmurą Słońce tam? Czy nam Bóg zbawienie da?
Ucisk znaczy Boży gniew, co systemy zniszczy złe,
ale święta Pańska krew uratuje dzieci swe.
3
Więc jest Prawda w Księdze tej? Dzięki, dzięki, Panie, Ci,
żeś nam dał w miłości swej Słowo, w którym Prawda tkwi!
Księga świętych Bożych praw przepowiada lepszy los.
Królu, wiernych swoich zbaw, gdy świat wstanie na Twój głos.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
317

Powiedz, Księgo Bożych Słów

1
Powiedz, Księgo Bożych Słów, ile jeszcze mamy lat,
by Zbawiciel przyszedł znów, z nędzy wyprowadzić świat.
Już obecny Zbawca Pan! Już obecny pośród nas!
Przyszedł już na ziemski łan. Tysiąclecia wschodzi czas!
2
Powiedz, Święta Księgo nam, czemu jeszcze ucisk trwa?
Czy za chmurą Słońce tam? Czy nam Bóg zbawienie da?
Ucisk znaczy Boży gniew, co systemy zniszczy złe,
ale święta Pańska krew uratuje dzieci swe.
3
Więc jest Prawda w Księdze tej? Dzięki, dzięki, Panie, Ci,
żeś nam dał w miłości swej Słowo, w którym Prawda tkwi!
Księga świętych Bożych praw przepowiada lepszy los.
Królu, wiernych swoich zbaw, gdy świat wstanie na Twój głos.
Koniec