Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 315

Do światła dąż

1
Do światła dąż, gdzie przystań twa,
bo już nadchodzi noc,
a światło Ci ochronę da.
W światłości Pańska moc.
2
Do światła dąż, a znajdziesz już
spokojną, cichą toń,
gdzie nie ma wichrów, nie ma burz,
gdzie rządzi Pańska dłoń.
3
Do światła dąż, a zbędziesz się
podstępnej nocy zdrad,
bo Zbawca wnet obroni Cię,
gdy pójdziesz w Jego ślad.
4
Do światła dąż, a w drodze tej,
choć wąska i wśród łez,
na krzyż zwrócone oczy miej,
gdzie twej wędrówki kres.
5
Więc śmiało tam do światła dąż,
tam kieruj kroki swe,
gdzie źródło Prawdy bije wciąż,
tam, gdzie zbawienie Twe.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
315

Do światła dąż

1
Do światła dąż, gdzie przystań twa,
bo już nadchodzi noc,
a światło Ci ochronę da.
W światłości Pańska moc.
2
Do światła dąż, a znajdziesz już
spokojną, cichą toń,
gdzie nie ma wichrów, nie ma burz,
gdzie rządzi Pańska dłoń.
3
Do światła dąż, a zbędziesz się
podstępnej nocy zdrad,
bo Zbawca wnet obroni Cię,
gdy pójdziesz w Jego ślad.
4
Do światła dąż, a w drodze tej,
choć wąska i wśród łez,
na krzyż zwrócone oczy miej,
gdzie twej wędrówki kres.
5
Więc śmiało tam do światła dąż,
tam kieruj kroki swe,
gdzie źródło Prawdy bije wciąż,
tam, gdzie zbawienie Twe.
Koniec