Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 314

Ojcze, dzisiaj błagam Cię

1
Ojcze, dzisiaj błagam Cię,
racz za syna przyjąć mnie.
Ducha swego na mnie zlej,
w swą opiekę przyjąć chciej.
Wzmocnij w wierze, dodaj sił,
abym zawsze wiernym był.
W Tobie cała ufność ma.
Niech się spełni wola Twa.
2
Śpiewam dziś na Stwórcy cześć,
bo w Nim mego życia treść.
Panu wiecznie służyć chcę,
modły przed tron Pański ślę.
Stwórca Zbawcę zesłał nam,
który za nas cierpiał sam,
a więc dzięki, Ojcze, Ci,
żeś udzielił Zbawcę mi.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
314

Ojcze, dzisiaj błagam Cię

1
Ojcze, dzisiaj błagam Cię,
racz za syna przyjąć mnie.
Ducha swego na mnie zlej,
w swą opiekę przyjąć chciej.
Wzmocnij w wierze, dodaj sił,
abym zawsze wiernym był.
W Tobie cała ufność ma.
Niech się spełni wola Twa.
2
Śpiewam dziś na Stwórcy cześć,
bo w Nim mego życia treść.
Panu wiecznie służyć chcę,
modły przed tron Pański ślę.
Stwórca Zbawcę zesłał nam,
który za nas cierpiał sam,
a więc dzięki, Ojcze, Ci,
żeś udzielił Zbawcę mi.
Koniec