Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 313

Czy w dzień jasny, czy też w mrok

1
Czy w dzień jasny, czy też w mrok,
gdy w potrzebie dusza trwa,
czy za chwilę, czy za rok,
zawsze Pan opiekę da.
2
Gdy cię gnębi smutek, żal,
niech cierpliwość długo trwa.
Choć przed tobą mroczna dal,
zawsze Pan opiekę da.
3
Życie nasze pełne prób,
doświadczenia znosić trza,
lecz nim przyjdzie śmierć i grób,
zawsze Pan opiekę da.
4
Jako członki klasy nóg,
każdy z nas powinność zna.
W pracy naszej Ojciec Bóg
zawsze nam opiekę da.
5
A gdy słońca błyśnie blask,
gdy już minie chwila zła,
dostąpimy Pańskich łask
i koronę Pan nam da.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
313

Czy w dzień jasny, czy też w mrok

1
Czy w dzień jasny, czy też w mrok,
gdy w potrzebie dusza trwa,
czy za chwilę, czy za rok,
zawsze Pan opiekę da.
2
Gdy cię gnębi smutek, żal,
niech cierpliwość długo trwa.
Choć przed tobą mroczna dal,
zawsze Pan opiekę da.
3
Życie nasze pełne prób,
doświadczenia znosić trza,
lecz nim przyjdzie śmierć i grób,
zawsze Pan opiekę da.
4
Jako członki klasy nóg,
każdy z nas powinność zna.
W pracy naszej Ojciec Bóg
zawsze nam opiekę da.
5
A gdy słońca błyśnie blask,
gdy już minie chwila zła,
dostąpimy Pańskich łask
i koronę Pan nam da.
Koniec