Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 311

Przez cały Ewangelii Wiek

1
Przez cały Ewangelii Wiek
wybiera Pan swój święty lud.
Wyznaczył o nagrodę bieg,
lecz przez cierpienia i przez trud.
2
Na skrzydłach wiary bieg ten trwa,
wskazuje drogę Pański krzyż,
a choć ciernista droga ta,
lud Pański pnie się w nieba wyż.
3
Bo w Ewangelii światłość jest
i Prawda, co rozprasza noc.
Przez Prawdę mamy ducha chrzest,
w światłości widzim Boską moc.
4
Choć światłość niszczy fałsz i błąd,
buduje jednak serca nam.
Gdy Prawdę pozna ziemski ląd,
wnet dojdzie do niebiańskich bram.
5
Nadchodzi już tryu mfu czas.
Prawda zwycięży wszystko złe,
bo wówczas Chrystus przyjmie nas,
wybrany lud, w Królestwo swe.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
311

Przez cały Ewangelii Wiek

1
Przez cały Ewangelii Wiek
wybiera Pan swój święty lud.
Wyznaczył o nagrodę bieg,
lecz przez cierpienia i przez trud.
2
Na skrzydłach wiary bieg ten trwa,
wskazuje drogę Pański krzyż,
a choć ciernista droga ta,
lud Pański pnie się w nieba wyż.
3
Bo w Ewangelii światłość jest
i Prawda, co rozprasza noc.
Przez Prawdę mamy ducha chrzest,
w światłości widzim Boską moc.
4
Choć światłość niszczy fałsz i błąd,
buduje jednak serca nam.
Gdy Prawdę pozna ziemski ląd,
wnet dojdzie do niebiańskich bram.
5
Nadchodzi już tryu mfu czas.
Prawda zwycięży wszystko złe,
bo wówczas Chrystus przyjmie nas,
wybrany lud, w Królestwo swe.
Koniec