Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 310

Kto zstąpił z nieba?

1
Kto zstąpił z nieba na ten świat?
Kto wyrzekł się niebiańskich chwał?
Kto błyszczy dziś jak cudny kwiat?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
2
Kto Ewangelię głosił nam?
Kto pierwsze słowa Prawdy siał?
Kto na Kalwarii cierpiał tam?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
3
Kto Ojcu był posłuszny wciąż?
Kto wiernie aż do śmierci trwał?
Kto ten największy Święty Mąż?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
4
Kto zgładził grzechy przez swą krew,
by człowiek wieczny żywot miał?
Kto zgasił słuszny Boży gniew?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
5
Kto już obecny pośród nas?
Kto na nas Ducha swego zlał?
Kto sprawiedliwy niesie czas?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
6
O, dzięki, Zbawco, chwała Ci
za tyle wielkich Twoich łask,
że przez Twą dobroć dajesz mi
[:w przyszłości ujrzeć nieba blask.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
310

Kto zstąpił z nieba?

1
Kto zstąpił z nieba na ten świat?
Kto wyrzekł się niebiańskich chwał?
Kto błyszczy dziś jak cudny kwiat?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
2
Kto Ewangelię głosił nam?
Kto pierwsze słowa Prawdy siał?
Kto na Kalwarii cierpiał tam?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
3
Kto Ojcu był posłuszny wciąż?
Kto wiernie aż do śmierci trwał?
Kto ten największy Święty Mąż?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
4
Kto zgładził grzechy przez swą krew,
by człowiek wieczny żywot miał?
Kto zgasił słuszny Boży gniew?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
5
Kto już obecny pośród nas?
Kto na nas Ducha swego zlał?
Kto sprawiedliwy niesie czas?
[:Pan, który za nas życie dał.:]
6
O, dzięki, Zbawco, chwała Ci
za tyle wielkich Twoich łask,
że przez Twą dobroć dajesz mi
[:w przyszłości ujrzeć nieba blask.:]
Koniec